Format RPH KT


MINGGU :  8
HARI :   SELASA
TARIKH :  22.02.2011
TAHUN :    5
MASA : 11.10  – 11.40 pagi
MATAPELAJARAN : KAJIAN TEMPATAN
TEMA                    :             MENGENAL NEGARA KITA
TOPIK                   :              Geografi Fizikal 
SUB-TOPIK          :              B. Cuaca dan iklim di Malaysia – Pengaruh iklim terhadap kegiatan ekonomi penduduk.
HASIL PEMBELAJARAN:
Selepas pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
                                 i.            Menjelaskan pengaruh iklim terhadap kegiatan ekonomi penduduk di Malaysia
UNSUR PATRIOTISME:
                                 i.            Berbangga dgn iklim negara kita
STRATEGI:
1.       Pedagogi
a.    Kemahiran Berfikir
b.    Inkuiri Penemuan
c.    Kemahiran Belajar
d     Pembelajaran
e.    Koperatif
f.    Konstruktivisme
2.    Sumber P&P
a.       Gambar
b.       Kad tugasan
c.        Lembaran kerja

AKTIVITI: 
                                 i.            Meneliti gambar, berbincang dan bersoaljawab
                                ii.            Kerja kumpulan, merujuk BT dan mencari maklumat mengikut kad tugasan
                              iii.            Membuat pembentangan dan mendengar penerangan lanjut
                              iv.            Latihan Plan-J
                               v.            Rumusan
IMPAK/CATATAN:


ybs

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...