Friday, September 26, 2008

penulisan laporan kajian tindakan

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
PROJEK KAJIAN TINDAKAN
Meningkatkan Penguasaan Mengingati Kronologi dan Peristiwa dalam Subtajuk Sejarah untuk Kelas 1H dengan Menggunakan Kaedah ‘Read, Feel and Tell’ (RFT)
Oleh
EN SHAH MUDZAFAR BIN MUSA
SMK Alauddin Riayat Shah 1, Pagoh,
Muar, Johor

April 2011

Isi Kandung

Penghargaan

Abstrak

1.0. Refleksi P&P lalu
- Permasalahan, Kesan dan Tindakan yang perlu diambil (Guru, pelajar & Persekitaran)

2.0. Fokus Kajian
- Penekanan kepada permasalahan, Harapan kepada tindakan yang dilaksanakan dan Kesan permasalahan jika tidak dapat diatasi

3.0. Objektif Kajian
3.1. Objektif Umum – Ikut tajuk
3.2 Objektif Khusus – Kaitkan dengan aktiviti pelaksanaan

4.0. Kumpulan Sasaran
- Siapa? – (Kelas & Tahap murid) dan Berapa ramai?

5.0. Pelaksanaan Kajian
5.1 Tinjauan masalah – Instrumen yang digunakan
5.2 Analisis tinjauan masalah – Rujuk instrumen yang digunakan
5.3 Tindakan yang dilaksanakan
- Tuliskan semua aktiviti, bahan-bahan dan cara anda membuat pemerhatian untuk menguji keberkesanan tindakan/aktiviti yang anda telah jalankan ke arah meningkatkan kemahiran pelajar bagi menangani masalah yang anda sedang kaji.
5.4 Pelaksanaan tindakan & pemerhatian/penilaian
- Huraikan bagaimana cara pelaksanaan adalah diperlukan
5.5 Refleksi kajian
- Analisis Ujian Pra & Ujian Pos (jika ada),
- Rumusan keseluruhan
- Terangkan perubahan tingkah laku pelajar melalui pemerhatian
- Terangkan perubahan emosi pelajar yang telah dikumpul melalui temu bual dan soal selidik
- Refleksi kajian terhadap guru (Huraikan perasaan guru terhadap keberkesanan kajian yang telah dijalankan)

6.0. Cadangan untuk kajian seterusnya
Aspek lain yang ingin dikaji/aspek yang sama menggunakan tindakan yang lain.

BIBLIOGRAFI

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...