Saturday, January 9, 2010

Halatuju Sekolah

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang


MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


SLOGAN

SKPPS Cemerlang Johor TerbilangMATLAMAT STRATEGIK

1. Memantapkan pengurusan organisasi yang berkualiti.
2. Melaksanakan pembangunan sumber manusia berteraskan ilmu, iman dan amal.
3. Memantap pengurus sekolah sebagai ‘Pemimpin Instruksional’ cekap dan berkesan.
4. Menguruskan infrastuktur dengan cekap.
5. Menguruskan kewangan dengan efisien, akauntabiliti dan integriti.
6. Menguruskan pembangunan IT dan komunikasi (TMK) dengan cekap dan berkesan.


OBJEKTIF

1. Agihan tugas mengikut struktur dan sistem pengurusan.
2. Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan(EMIS) guru dan staf yang kemaskini.
3. Amalan ciri-ciri ‘sekolah berkesan’ di sekolah.
4. Pemanfaatan piawaian kualiti.
5. Pelaksanaan aktiviti orientasi.
6. Proses sosialisasi yang positif berlaku secara berterusan.
7. Pengurusan sesi latihan dalaman berdasarkan keperluan organisasi.
8. Penyediaan ruang dan peluang untuk peningkatan tahap profesionalisme dalam kalangan staf.
9. Pengurusan kurikulum yang cekap.
10.Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
11.Penyediaan sistem maklumat kurikulum yang lengkap dan sistematik.
12.Pemantapan pengurusan program pembangunan kurikulum
13.Pewujudan iklim pembelajaran yang kondusif.
14.Kemudahan ruang aktiviti kokurikulum yang berkualiti dan selamat.
15.Penyelenggaraan dan keselamatan.
16.Pengurusan kewangan secara telus, akauntabiliti dan integriti.
17.Pelaksanaan kajian impak terhadap perbelanjaan di sekolah.
18.Peningkatan dalam penggunaan e-Kewangan.
19.Pengurusan makmal computer yang cekap dan berkesan.
20.Pengurusan mel elektronik.
21.Pelaksanaan pengautomasian dalam pengurusan.
22. Pelaksanaan sistem maklumat interaktif yang lebih berkesan.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...